Privacy verklaring WSV De Kadodders vzw

19 mei 2018 Weetjes over website

(voorlopige versie)

Als feitelijke vereniging WSV De Kadodders vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei as. moeten we voldoen aan de normen die vastgelegd zijn bij wet.

Uw persoonsgegevens worden door WSV De Kadodders vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
  •  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WSVDe Kadodders vzw
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • Lidgeld en verzekering aan Wandelsport Vlaanderen.

Meer info volgt later